Zastava EU

Europska unija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Zajedno do fondova EU

  • Naziv projekta: Povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela Adria – Biograd n/m
  • Kratki opis projekta: Svrha projekta je povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela Adria, kroz povećanje kvalitete smještaja i smještajnog komfora, povećanje kvalitete postojećih dodatnih sadržaja i izgradnju novih te oblikovanje privlačne i sadržajno bogate ponude za vrijeme i izvan glavne sezone. Oblikovanjem kvalitetnijih i privlačnijih turističkih proizvoda će se smanjiti ovisnost poslovanja od glavne sezone te dati poticaj razvoju turističke destinacije Biograd n/m u smjeru cjelovitije i konkurentnije ponude na turističkom tržištu.
  • Ciljeve i očekivane rezultate projekta: Ciljevi su povećati konkurentnost hotela i turističke destinacije Biograd n/m na turističkom tržištu. Rezultati projekta će se ogledati u kategorizaciji hotela sa 4 zvjezdice, povećanju kvalitete ukupne hotelske ponude, izgrađenim i opremljenim dodatnim sadržajima, provedenoj specijalnoj i općoj obuci novih i postojećih zaposlenika te u sudjelovanju na međunarodnim turističkim sajmovima i drugim marketinškim aktivnostima kroz koje će biti predstavljena ponuda novog hotela.
  • Ukupna vrijednost projekta: 13.636.250,00 HRK, iznos koji sufinancira EU: 4.938.050,00 HRK
  • Razdoblje provedbe projekta: 31. prosinca 2016. do 31. svibnja 2018
  • Kontakt osobe za više informacija: Anka Radosović, direktorica, info@aii.hr