Rezerviraj svoj smještaj na vrijeme i uhvati najpovoljniju ponudu.

Iskoristite sve prednosti i rezervirajte svoj smještaj na vrijeme, uštedite novac i uživajte u hotelu Adria i prekrasnoj Biogradskoj rivijeri.
Rezervirajte što prije jer rani booking od 5% traje do 30.04.2019.
Uvjeti garancije rezerviranja:

 

  • Obavezno plaćanje predujma u visini 20% ukupnog iznosa.
  • Razlika do pune cijene vrši na recepciji hotela pri odlasku – u kunama.
  • Plaćanje se može izvršiti gotovinom ili kreditnom karticom.Uvjeti otkaza rezervacije:
    Rezervaciju je potrebno otkazati najkasnije do 7 dana prije predviđenog dana dolaska
    u protivnom zadržavamo iznos uplaćenog predujma.Broj raspoloživih soba je ograničen !!!